BTK logo

Projekty

Zobrazujem 34 z 34 projektov

Nový Majer

BTK Invest
BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Koncept návrhu obytného súboru Nový majer sa viaže k historickému hospodárstvu, stojaceho v minulosti na riešenom pozemku. Návrh rieši tri samostatné objekty rozmiestnené okolo hlavného dvora odkazujúce na pôvodnú 3 loďovú hospodársku budovu s centrálnym dvorom. Parkovacie miesta, v dostatočnom počte pre všetky tri objekty, sú situované v spoločnej podzemnej garáží, ktorá je ukrytá pod bohatou vegetáciou spoločného dvora.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Realizujeme

Dhollandia Central Europe, Predmier

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia
BTK Energia

Kompletné riešenie vetrania hál inštaláciou dvadsiatich vzduchotechnických jednotiek RHOSS s plynovými ohrievačmi (každá 10 000 m3/h). Vykurovanie a chladenie technológie zink-niklovacej linky tepelnými čerpadlami RHOSS voda-voda s kapacitou 580 kW a dvoma vzduchotechnickými jednotkami (24 000 a 36 000 m3/h).


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Energetika

Stav realizácie

Dokončená

Slovenské Elektrárne, Jaslovské Bohunice

BTK Energia

Chladiace časti hydrogenerátorov a kompenzátorov v treťom a štvrtom bloku. Vetranie a chladenie pre záložnú stanicu zabezpečujúcu tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Energetika

Stav realizácie

Dokončená

Administratívna budova Štefánikova 41, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia, vykurovanie a vetranie kancelárií za pomoci kombinácie chillera CLIVET s kapacitou 52,5 kW, plynových kotlov BAXI a fancoilov Olimpia Splendid. Vzduchotechnické jednotky pre kancelárie Clivet s prietokom 2 600 m3/h.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Administratívna budova, Vlčie Hrdlo Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Novostavba administratívnej budovy. Realizácia vykurovania a chladenia pomocou tepelných čerpadiel RHOSS voda-voda.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Kúpele, Rajecké Teplice

Vykurovanie a chladenie za pomoci tepelného čerpadla voda-voda so spätným získavaním tepla z odpadových vôd termálneho prameňa. Inštalovaná kapacita 400 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Obchod s nábytkom Albero Segum, Bratislava

Klimatizácia, vykurovanie a vetranie obchodu s nábytkom a skladového priestoru s 3 tepelnými čerpadlami voda- voda CLIVET a 100 parapetnými a stropnými fancoilovými jednotkami SABIANA. Inštalovaná kapacita 300 kW


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Budova Ministerstva Spravodlivosti, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Kompletná dodávka vykurovania, chladenia a vetrania administratívnej budovy.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Donovalský pivovar, Domovaly

Riešenie vzduchotechniky pre reštauráciu a výrobné priestory pivovaru. Nadradený systém ovládania vzduchotechniky.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Asbis, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia, vykurovanie a vetranie administratívnych a skladových priestorov za pomoci tepelných čerpadiel voda-voda so spätným získavaním tepla, s kapacitou približne 300 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Logistický Park Cargo, Dunajská Streda

Klimatizácia a vykurovanie administratívnej budovy za pomoci tepelného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 26,5 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Administratívna budova Hti, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci tepelného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 165 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Administratívna budova Kniha, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci tepelného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 96,4 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Ubytovňa Siesta, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Ubytovňa v Lamači. Komplexná obnova budovy. Objekt je vykurovaný radiátormi s centrálnym plynovým ohrevom. Ohrev TÚV je zabezpečený z centrálnej kotolne. Kompletná príprava elektroinštalácie vrátane zásuviek a vypínačov.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Zetor Showroom, Brno

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia výstavnej miestnosti za pomoci chillera CLIVET s kapacitou 95,6 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

I Center, Bratislava

Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci teplného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 165 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Administratívna budova CM control, Bratislava

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci teplného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 66 kW s fancoilovými jednotkami Sabiana.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

AB Gorkého

BTK Invest
BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Rekonštrukcia pamiatkovej administratívnej budovy v centre Bratislavy. Naša spoločnosť realizovala návrh, projekt, kompletnú dodávku vzduchotechniky, chladenia a vykurovania. Vykurovanie zabezpečujú plynové kotle a chladenie zariadenia RHOSS s adiabatickými chladičmi na streche. V rámci jednotlivých priestorov sú inštalované dizajnové fancoily OLIMPIA SPLENDID.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Múzeum Danubiana

V objekte múzea Danubiana BTK zabezpečila podlahové a stropné vykurovanie a chladenie tepelnými čerpadlami voda-voda CLIVET s kapacitou 378 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Karpatium Rezidencie

BTK Invest
BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

O stavbu bytového domu sme sa postarali od začiatku až do konca. Ako generálny dodávateľ a investor sme zaistili návrh, projekt, inžiniersku činnosť, výstavbu vrátane kolaudácie a i predaj jednotlivých bytov. Tento projekt pozostáva zo šiestich bytových domov so 145 bytovými jednotkami, doplnenými o 224 parkovacích miest v podzemnej garáži.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Realizujeme

Nová Vajnorská

Ako generálny dodávateľ a investor projektu sme kompletne zabezpečili výstavbu bytového domu od úplného začiatku, od návrhu, projektu, inžinierskej činnosti, cez výstavbu a kolaudáciu, až po predaj samotných bytov. V projekte sa nachádza jeden bytový dom so 114 bytovými jednotkami a 157 parkovacích miest v podzemnej garáži.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Realizujeme

Medický park

Kompletné zabezpečenie stavby ako generálny dodávateľ a v značnej miere ako spoluinvestor a developer projektu. V projekte sa nachádza 20 nad- štandardných bytových jednotiek, 2 obchodné priestory a 27 parkovacích miest v suteréne a na prízemí. V bytovom dome je inštalovaná technológia tepelných čerpadiel vzduch-voda, ktorá zabezpečuje kompletné vykurovanie, klimatizá- ciu všetkých priestorov a ohrev TÚV.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Dokončená

Bytové domy Piesky

BTK Invest
BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Kompletné zabezpečenie stavby bytového domu ako generálny dodávateľ a investor projektu od samého začiatku – od návrhu, projektu, inžinierskej činnosti, výstavby, kolaudácie až po predaj jednotlivých bytov. V bytovom dome je inštalovaná technológia tepelných čerpadiel voda-voda so spätným získavaním tepla, ktorá zabezpečuje kompletné vykurovanie, klimatizáciu všetkých bytových jednotiek a ohrev TÚV.V projekte sa nachádzajú tri bytové domy po 12 bytových jednotiek a 65 parkovacích miest.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Dokončená

Bytové domy Opoj

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Kompletné zabezpečenie stavby bytového domu ako generálny dodávateľ a investor projektu od samého začiatku – od návrhu, projektu, inžinierskej činnosti, výstavby, kolaudácie až po predaj jednotlivých bytov. V projekte sa nachádzajú štyri bytové domy so 76 bytovými jednotkami.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Dokončená

Bytový dom Podunajská

BTK Invest
BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Kompletné zabezpečenie stavby bytového domu ako generálny dodávateľ a investor projektu od samého začiatku – od návrhu, projektu, inžinierskej činnosti, výstavby, kolaudácie až po predaj jednotlivých bytov. V projekte sa nachádza jeden bytový dom so 17 bytovými jednotkami a 12 parkovacích miest v podzemnej garáži.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Dokončená

Ponton

Na pravom brehu Dunaja, v tesnej blízkosti mosta SNP, vytvoríme nový prvok modernej lodnej architektúry. Funkčný priestor pre usporiadanie spoločenských banketov, firemných večierkov, pracovných konferencií, módnych prehliadok, hudobných koncertov a svadobných hostín.Plávajúca kongresová sála je práve teraz budovaná na mieru vašich kapacitných, kvalitatívnych a estetických potrieb. Pontoon privíta vašich 400 hostí a ponúkne originálny zážitok z úrovne hladiny Dunaja.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Parkovací dom Blumenau

Novostavba unikátneho trojpodlažného parkovacieho domuso 158 parkovacími miestami. Unikát spočíva v použitom nosnom systéme pri veľmi atypickom pôdoryse stavby. Vertikálny nosný systém je zložený z obvodových filigránových stien a monolitických stĺpov. Polia vodorovnej konštrukcie sú tvorené Peikko DeltaBeam nosníkmi, vyplnené sú kombináciou spirolov a filigránových dosiek. Popri atypickom pôdoryse vzniká unikátny hybridný systém, ktorého stavba trvala iba 4 mesiace.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Bytový dom Hron

BTK - Bývanie Teplo Klimatizácia

Kompletné zabezpečenie stavby bytového domu ako generálny dodávateľ. V projekte sa nachádzajú tri bytové domy s 83 bytovými jednotkami a 54 parkovacími miestami v podzemnej garáži.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Realizujeme

Hotel Hubert

Rodinný Hotel vo Vysokých Tatrách. Komplexná rekonštrukcia interierov a technológii.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Bytový dom Senec

Kompletné zabezpečenie stavby bytového domu ako generálny dodávateľ. V projekte sa nachádza jeden bytový dom s 97 bytovými jednotkami.


Služba

Kompletná stavebná činnosť

Typ stavby

Rezidencia

Stav realizácie

Dokončená

Grand Koliba

Vykurovanie kombináciou podlahového a stropného vykurovania s kotlami Brilon s kapacitou 1,2 MW. Chladenie stropnými rohožami cez akumuláciu betónového jadra s chillermi fy. Rhoss s kapacitou 574 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Dom športu

Rekonštrukcia budovy v Bratislave. Kompletný návrh a dodávka vzduchotechniky pre administratívnu budovua Múzeum Slovenského olympijského športového výboru


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

MP Kovania

Vykurovanie a chladenie podstropnými kanálovými švortrubkovými fancoilmi a tepelným čerpadlom voda-voda Rhoss s kapacitou 135 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Raj Centrum

Kompletný návrh a dodávka vzduchotechniky, vykurovania a chladenia kombináciou štvortrubkových fancoilov Rhoss, podlahového vykurovania s tepeplnými čerpadlami zem-voda Rhoss s kapacitou 152 kW.


Služba

Technické zariadenie budov

Typ stavby

Komerčná stavba

Stav realizácie

Dokončená

Kontaktujte nás

Obchodné meno:  BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.   Obchodné meno:  BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.  

BTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o.   

Hradská 1/a,

Bratislava 821 07   

 

IČO: 35 786 418

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 21540/B

 

Tel.:+421 2/40 20 09 11
E-mail: btk@btk.sk

 

Potrebujete poradiť alebo máte záujem o naše služby BTK? Vyplňte kontaktný formulár alebo kontaktujte zamestnanca BTK.

 

Vlastníme certifikáty

Všetky polia označené * sú povinné

Zadajte prosím vaše meno a priezvisko
Zadajte prosím váš e-mail
Zadajte prosím vaše telefónne číslo
Zadajte prosím vašu správu
Bez vášho súhlasu nie je možné formulár odoslať